Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Sta je krija joga


rija joga je napredna tehnika kojom se postiže duhovna evolucija i koja nam je došla iz vremena više duhovne prosvetljenosti. Ona je deo drevne nauke rađa joge (Raja Yoga), a pominju je Patanđali u njegovim Joga sutrama i Šri Krišna u Bhagavad Giti. Iako se sama tehnika krije otkriva samo iniciranim, njenu svrhu i osnovnu prirodu su opisali Jogananda i Krijananda u svojim autobiografijama, u poglavljima posvećenim ovoj temi.

rija jogi umom usmerava svoju životnu energiju putanjom koja kruži, naviše i naniže, oko šest kičmenih centara (medularnog, karličnog, dorsalnog, lumbarnog, sakralnog i koksigealnog pleksusa) koji se odnose na dvanaest zvezdanih znakova zodijaka, simboličnom Kosmičkom Čoveku. Pola minuta okretanja energije oko osetljive kičmene moždine dovodi do suptilnog napretka u čovekovoj evoluciji; tih pola minuta krije odgovara jednoj godini duhovnog napredovanja.“Paramhansa Jogananda

rija joga usmerava energiju uzdužno oko kičme, postepeno neutrališući vrtloge čite (chitta = osećanja, emocije). Ona istovremeno snaži nerve u kičmi i u mozgu kako bi mogli da prime kosmičke struje energije i svesti. Jogananda je rekao da je krija vrhunska nauka joge.“Svami Krijananda

Znanje o krija jogi je bilo izgubljeno tokom mračnog doba materlijalizma, poznatog u Indiji kao kali juga. Nju je obnovio besmrtni indijski učitelj, Babađi, kada ju je 1861. pokazao Sjami Ćaran Lahiriju iz Benaresa, koji je potom razvio krija principe u određenu seriju tehnika meditacije i vežbi pranajame. Lahiri Mahašaja je ovom naukom podučio hiljade učenika, od kojih su većina bili porodični ljudi koji su, kao i on, imali svetovne dužnosti i istovremeno praktikovali kriju.


jednom od najvažnijih delova iz Autobiografije jednog jogija, koji se tiče krija joge u modernom svetu, Babađi kaže Lahiriju Mahašaji:

ostojao je duboki razlog za to što me nisi sreo sve do tad kada si već bio oženjen čovek, sa skromnim poslovnim dužnostima. Moraš odbaciti ideje o tome da ćeš se pridružiti našoj tajnoj družini na Himalajima; tvoj život leži u bučnim tržnicama, da služiš kao primer ideala jogi-domaćina. „Veliki su čuli zov mnogih zbunjenih svetovnih muškaraca i žena“, nastavio je. „Ti si izabran da doneseš duhovnu utehu kroz krija jogu mnogim iskrenim tragaocima. Ti, koji si i sam domaćin, ohrabrićeš milione koji su opterećeni porodičnim vezama i teškim svetovnim dužnostima. Moraš ih voditi kako bi videli da najviša jogijska dostignuća nisu nedostupna porodičnom čoveku… Sladak novi tračak božanske nade osvetliće srca svetovnih ljudi. Kroz tvoj skladan život, oni će razumeti da oslobođenje zavisi od unutrašnjih, a ne spoljašnjih, odricanja… Gledao sam Babađija preklinjajući ga, „Molim te da mi dozvoliš da kriju podelim sa svim tragaocima, čak i ako isprva ne mogu da se zakunu da će se potpuno posvetiti unutrašnjem odricanju. Izmučenim muškarcima i ženama ovog sveta, koje progoni trostruka patnja, potreban je duhovni podstrek. Oni možda nikad neće pokušati da kroče na put oslobođenja ako im krija inicijacija ne bude ponuđena.“„Neka tako bude. Kroz tebe je otkrivena Božija volja.“ Sa ovim jednostavnim rečima, milostivi guru otklonio je stroge ograde koje su vekovima skrivale krija jogu od sveta. „Daj kriju slobodno, svima koji ponizno traže pomoć.“

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com