Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Odgovori na pitanja

Zašto krija nije objavljena u vidu knjige tako da je svi mogu naučiti?


Odgovor

Svami Krijananda odgovara na ovo veoma važno pitanje u svojoj knjizi, The Essence of the Bhagavad Gita, as explained by Paramhansa Yogananda.

„Ovo je svakako razumno pitanje. Međutim, sami Učitelji su rekli da je ne treba objavljivati upravo zato što je ona učenje koje prevazilazi sam razum. Pravilno razumevanje zavisi od razvijanja intuicije.

„Da bi bila potpuno delotvorna, krija jogu je potrebno primiti ne samo intelektualno (u pisanoj ili usmenoj formi), već vibratorno, u formi inicijacije. Magnet se stvara ili električnim preusmeravanjem molekula ili blizinom drugog magneta. Usklađivanje sa bogospoznatim Guruom utiče na samskare(koje je moguće uporediti sa molekulima materije) da krenu da teku uvis ka mozgu.

„Ovde govorimo o realnosti koja je mnogo suptilnija i kojom je mnogo teže ovladati od pukih molekula metala. Bez iskusnog vodiča, čak i planinarenje može biti pogubno – iako smrt, u ovom slučaju, samo označava kraj jedne inkarnacije. Duhovne greške mogu imati mnogo višu cenu u obliku dugoročnije patnje.

„Vođstvo gurua nije samo od pomoći: ono je neophodno. Ovo ne znači da je krija joga opasna. Daleko od toga. Ali bavljenje krija jogom znači da ste ozbiljno kročili na put bogospoznaje. To nije igra i svakako je treba smatrati doživotnom obavezom… Svaku joga inicijaciju, naročito inicijaciju u drevnu nauku krija joge, treba smatrati veoma svetim korakom koji preduzimate u životu.“

Da li postoji više od jedne krije?


Odgovor

Krija“ je naizgled veoma jednostavan termin koji se odnosi na veoma velik broj praksi. Sanskritska reč doslovno znači „delovanje“. Isti sanskritski glagoski koren „kri“ (delovati) moguće je naći i u reči „karma“. Dok se pod karmom generalno podrazumeva „delovanje koje proističe iz želja ega“, krija znači „delovanje koje pročišćava“.

U nauci hatha joge postoje mnoge „krije“, vežbe koje imaju za cilj pročišćavanje tela i nervnog sistema – na primer, ispiranje nosa, želuca, creva, nervnih kanala, itd.

U nauci rađa joge, termin „krija“ se odnosi na prakse koje pročišćavaju ego (tako sprečavajući stvaranje buduće karme) i koje neutrališu „semenje“ ili ostatke prošle karme. Kada je Babađi oživeo drevne tehnike bogospoznaje koje su bile deo rađa joge u višim dobima, nazvao ih je „krija jogom“. Ova nauka obuhvata značajan broj tehnika, koje je njegov učenik Lahiri Mahašaja razvio u seriju pripremnih vežbi i inicijacija, a koja je poznata kao „krija joga Lahirija Mahašaje iz Benaresa“. Zbog ovog njegovog velikog doprinosa, Lahiri Mahašaja poznat je kao otac krija joge u savremenom dobu i kao Jogavatar.

Oahiri Mahašaja inicirao je hiljade učenika, a nekima od njih dao je dozvolu da iniciraju druge. Mnogi od ovih inicijanata su dalje inicirali i različite linije krija su se razvile tokom generacija. Tako su se od krije Lahirija Mahašaje razvile mnoge linije sa svojim granama. Sve krija linije koje dolaze od Lahirija Mahašaje u osnovi imaju iste tehnike, sa manjim razlikama.

Krija koja je na Zapad došla posredstvom Paramhanse Joganande i koju danas širom sveta podučava njegov direktni učenik, Svami Krijananda, jedna je od grana koja je potekla od Lahirija Mahašaje i njegovog naprednog učenika, Svamija Šri Juktešvara.

Budući da je krija opšti termin koji se odnosi na mnoge prakse rađa i hatha joge, tu reč danas koriste mnogi učitelji kako bi označili tehnike koje su slične onim koje je podučavao Lahiri Mahašaja ali ipak drugačije. Ako potražite na internetu, za ovaj termin ćete naći na desetine hiljada referenci.

Koja je krija najbolja?

Odgovor

Kada je ovo pitanje postavljeno jednoj naprednoj jogini u Indiji, ona je odgovorila: „Ona koju ti da Guru.“

Nije tehnika ta koja automatski dovodi do oslobođenja, iako njeno praktikovanje može doneti dobre rezultate onima koji je koriste. Pravilno praktikovanje, međutim, moguće je samo kroz blagoslove Gurua, koji tehniku koristi kao instrument kojim svojim učenicima daje oslobođenje. Kao što je Jogananda govorio: „Krija i predanost deluju kao matematika.“

„Zakon krije je večan. Nepogrešiv je kao matematika; kao jednostavna pravila sabiranja i oduzimanja, kriju nikad neće biti moguće uništiti. Spalite sve knjige koje su napisane o matematici, i oni logičkog uma uvek će ponovo otkriti te istine; uništite sve svete knjige o jogi, i njeni fundamentalni zakoni će se pojaviti kad god se pojavi pravi jogi koji u sebi sadrži čistu predanost i stoga čisto znanje.“ – Autobiografija jednog jogija, originalno izdanje, 1946.

Zbog potrebe za blagoslovom Gurua, krija koja dolazi od Babađija daje se u obliku „inicijacije“, tj. ceremonije tokom koje se moć i blagoslovi Gurua prenose na učenika, omogućavajući mu da pravilno upražnjava tehniku.

Koji je guru najbolji?

Odgovor

Onaj koji je vaš; kojem vi pripadate.

Među samoostvarenim Učiteljima ne postoji takmičenje. Svaki od njih je od Boga dobio zadatak da vodi određene duše. Dakle, ni Guru nije taj koji bira svoje učenike, niti je učenik taj koji bira Gurua. Ovo je pravo „venčanje u Bogu“; dve duše koje je Bog spojio dok ih smrt (ega učenika) ne rastavi, i dok se učenik ne stopi sa kosmičkim okeanom svesti.

U svom poslednjem obraćanju svojim učenicima Isus je rekao:„Objavio sam Tvoje ime onim ljudima koje si mi dao od sveta. Tvoji su bili, i dao si ih meni i održaše Tvoju reč… Oče sveti, sačuvaj ih u Svoje ime, koje si mi dao, da budu jedno – kao što smo mi“. (Jovan, 17:6, 11)

Kako da znam koji je Guru meni dodeljen?

Odgovor

Guru će se otkriti svojim učenicima onog trenutka kada su oni sposobni da ga vide i prime. Na ovaj ili onaj način oni „pozivaju“ svoje učenike. Načina ima onoliko koliko ima i učenika.
To može biti susretom sa Učiteljem lično ili čitanjem njegovih knjiga. Jogananda je za svoju Autobiografiju jednog jogija rekao da je svaku reč ispunio svojim vibracijama. To takođe može biti kroz duhovne prakse koje podučava Učitelj. To može biti i kroz magnetizam druženja sa njegovim učenicima ili sa onim koji šire njegove vibracije i poruke. To može biti kroz njihov duhovni rad koji privlači one koji su usklađeni sa Učiteljem.

Takođe je moguće doći u kontakt sa Učiteljem u snovima, ili vizijama, ili kroz slušanje njegovog glasa ili gledanjem njegove fotografije. Ono što aspirant mora da uradi jeste da se uskladi sa vibracijama Učitelja, na sve njemu raspoložive načine, i potom da osluhne i čuje odgovor u svojoj duši. Odgovor može biti dat u obliku duboke ljubavi, ili radosti, ili jednostavno znanja da ste pronašli svoj dom.

 

Mogu li da praktikujem kriju ako je Isus moj guru?

Odgovor

Prema Joganandi, sam Isus je svoje učenike podučavao tehnici koja je veoma slična kriji, a koja je odgovarala tom dobu. Isus je bio taj koji je lično zatražio od Babađija da na Zapad pošalje nekog ko će njegovim učenicima doneti tehnike kojima bi mogli unutar sebe da opšte sa njegovom Hristovom Svešću. Zato je Jogananda držao Isusa Hrista za jednog od Učitelja krije iz ove linije.

 

Da li je potrebno da se odreknem svoje vere i crkve da bi primio inicijaciju u kriju?

Odgovor

Lahiri Mahašaja inicirao je Hinduse, hrišćane, muslimane i ateiste u krija jogu, govoreći da niko ne treba da napusti svoju veru da bi sledio ovaj put.

„Značajna odlika života Lahirija Mahašaje bila je ta da je dar inicijacije u krija jogu darovao pripadnicima svih vera. Neki od njegovih najistaknutijih učenika nisu bili samo Hindusi, nego i muslimani i hrišćani. Monisti i dualisti, ljudi svih vera, kao i oni bez nekog utemeljenog sistema verovanja, bivali su bez razlike primani i podučavani od strane ovog univerzalnog gurua. On je podsticao svoje raznolike učenike da se drže onih vrednih tradicionalnih običaja svoje vere. Ističući sveobuhvatnu prirodu krije kao praktične tehnike oslobođenja, Lahiri Mahašaja je svojim čelama (učenicima) davao slobodu da svoje živote vode u skladu sa svojim okruženjem i vaspitanjem.“ – Autobiografija jednog jogija, originalno izdanje, 1946.

Da li moram da postanem učenik da bi primio inicijaciju u kriju?

Odgovor

Krija se daje u vidu inicijacije, u ceremonijalnom okruženju, da bi se istakala njena važnost kao pričesti, ili svetog trenutka, kada se transformišuća moć Gurua prenosi na učenika, tako mu omogućavajući da potpuno razume i duboko praktikuje ovu tehniku oslobođenja. Tako napredna tehnika se ne nudi onima koji žele da slede učenja na svoj način, nego onima koji su voljni i spremni da ih praktikuju na način na koji je to Guru naložio. Sa ovim stavom spremnosti, otvorenosti i poniznosti kod učenika, Guru je u mogućnosti da dâ više nego onom ko je jednostavno radoznao.

Svami Krijananda objašnjava: „Duhovni napredak bez pomoći istinitog, ili Satgurua nužno je spor, nasumičan, nesiguran, a ponekad i opasan. Drevna tradicija Indije, koja se izučava već hiljadama godina – ne kao religija, već kao praktična nauka („praktična“ u smislu rezultata koji se postižu) – uvek je insistirala na činjenici da je Guru nešto bez čega se ne može uspeti na duhovnom putu. Mnogi duhovno neupućeni ljudi, čak i u Indiji, insistiraju da su, zahvaljujući pismenosti koja je sada rasprostranjena i knjigama kojih ima svuda, duhovna učenja dostupna gotovo svakome i da guru više nije potreban. Zaista, rasprosranjena pismenost ima jednu nesrećnu posledicu: širenje ne samo znanja, nego i neznanja!
„Istinsko razumevanje ne dolazi intelektualnim razmišljanjem, nego intuicijom. Unutrašnje, intuitivno usklađivanje sa svešću gurua je ono što sigurno i direktno donosi duhovno buđenje.“ – The Essence of the Bhagavad Gita

Već imam Gurua ali on ne podučava kriju. Da li mogu da je primim preko Anande?


Odgovor

Kada prihvatimo prisustvo Gurua u našim životima to znači da verujemo da će nam on dati tačno ono što nam je potrebno. Kada jednom pronađete svog Gurua, verno praktikujte ono što vam je dao. Biti „učenik“ znači prihvatiti da nas Guru „vaspita“, i koristiti sve predanije, dublje i stalnije instrumente koje vam je on dao.

Volim Joganandu ali me više privlači jedan od Učitelja koji mu prethode. Da li da sledim put krije kroz Anandu?


Odgovor

Čitajući „Autobiografiju jednog jogija“ osoba je privučena svim krija Učiteljima zbog predanosti koju Jogananda ima prema svakom od njih. On nije pisao o sebi, već o njima. Kao njihov direktni duhovni potomak, Jogananda je kanal za njihove blagoslove i za nauku krije koju oni podučavaju. Ako volite i poštujete Joganandu, kao i nekog od njegovih prethodnika, i ako vas inspiriše način na koji Ananda predstavlja kriju kao ključnu praksu u vašem svakodnevnom životu, dobrodošli ste da put krije sledite kroz Anandu. Svi krija Učitelji će blagosloviti vašu praksu kroz svoje direktne kanale.

Primio sam krija inicijaciju od drugog učitelja. Da li mogu da dođem na vaše inicijacije i da primam savete od Anandinih učitelja?


Odgovor

Svaka linija krije ima sopstveni način strukturiranja različitih praksi. Trebalo biste da se okrenete liniji od koje ste primili inicijaciju i da osobu koja vas je inicirala ili njegove sledbenike upitate za savet koji tražite. S druge strane, ako zapravo niste bili svesni obaveza koje imate po primanju krije i ako biste želeli da se pripremite i primite kriju kroz Anandu, pozivamo vas da lično razgovarate sa nekim od naših krija učitelja.

Na šta se zapravo obavezujem kada primim inicijaciju u kriju?


Odgovor

Potvrđujete da ćete da sledite Boga i liniju avatara krije i obavezujete se da ćete praktikovati krija tehnike verno, onako kako su vam prenesene, i redovno, barem dvaput dnevno. Takođe se obavezujete da nikad nikom nećete otkriti krija tehnike sem ako niste dobili dozvolu da to učinite.

Da li postoji način da isprobam put krije pre nego što se obavežem kao učenik?


Odgovor

Jogananda je dao pripremne tehnike koje mogu koristiti svi u svom svakodnevnom životu. To su vežbe energije i Hong so tehnika koncentracije. Praktikovanje ovih tehnika uz istovremeno proučavanje knjiga Joganande i Krijanande, kao i dolasci u neki od Ananda centara kada je to moguće radi prisustvovanja kursevima, u mnogome će vam pomoći. Kako budete sledili principe i praktikovali tehnike, počećete da stvarate sopstveni odnos sa Guruima i na sopstvenoj koži ćete osetiti dobrobiti koje tehnike donose vašoj svesti, vašem unutrašnjem stanju i vašem svakodnevnom životu.

Da biste saznali da li su put krije i Učitelji prava stvar za vas možete se „pretvarati“ da je tako i slediti ih onako kako bi to činio jedan učenik: uključiti ih u sve aspekte vašeg života. Možete se „veriti“ sa Joganandom tako što ćete ga pozvati u vaše srce, vaš dom, vašu porodicu, vaše radno mesto, duboko ga uključujući u sve vaše aktivnosti, planove i odluke. Posle perioda vereništva znaćete da li je ovaj put za vas. Tada se možete formalno obavezati putem inicijacije u učeništvo.

Koliko moram sa sačekam pre nego što primim kriju?


Odgovor

Ovde se ne radi o pukom puštanju da vreme protekne, već o predavanju svakodnevnom praktikovanju osnovnih tehnika na putu krije. Jednom kada steknete čvrstu dnevnu rutinu, možete pohađati kurseve pripreme za kriju tokom kojih ćete naučiti dodatne tehnike. U proseku, najmanji period vremena koji potreban za to, od trenutka kada počnete svakodnevno da praktikujete tehnike, jeste šest meseci. Kako je većini ljudi potrebno šest meseci kako bi stigli do tačke kada prime učeništvo i ustale redovnu praksu, moguće je primiti inicijaciju za godinu dana. Praksi je potrebno posvetiti barem četrdeset pet minuta, dva put dnevno, kako biste se kvalifikovali za inicijaciju.

Zašto je potrebno toliko pripreme? Zar ne mogu odmah da naučim tehnike?


Odgovor

Krija je napredna tehnika meditacije koja zahteva visok stepen koncentracije i snažan nervni sistem koji je u stanju da se nosi sa većim protokom energije koji se javlja prilikom praktikovanja krije. Osobe koje nisu razvile ove sposobnosti ili neće moći da osete kretanje energije prilikom izvođenja krije ili, u nekim slučajevima, neće biti u stanju da kontrolišu jači protok energije. Jogananda je sam utvrdio smernice:

„Krija joga se ne daje dok predanik prvo ne praktikuje druge napredne tehnike koje pripremaju njegov um za velike blagoslove koje donosi ta najviša tehnika. Iskustvo mi je pokazalo neophodnost ovog opšteg pravila.“

Da li moram da dođem u Anandu u Asiziju kako bi bio iniciran?


Odgovor

Krijačarje (kriyacharya = učitelj krije), autorizovane od strane Krijanande, daju inicijaciju u kriju četiri puta godišnje u Anandi u Asiziju. Ovi učitelji daju inicijacije i na drugim mestima.

Kada jednom primim kriju, mogu li prisustvovati ceremoniji kada je moji prijatelji primaju prvi put?


Odgovor

Ako možete, dođite na svaku krija inicijaciju, naročito tokom prve godine. Blagoslovi koje primimo prilikom krija ceremonija nam veoma mnogo pomažu u našem duhovnom napredovanju. Svaka inicijacija pomoći će vam da razumete učenja još dublje. Tokom Joganandinog života, njegovi učenici su prisustvovali svim inicijacijama.

Koliko stupnjeva krije postoji?


Odgovor

Na našem putu krije postoje četiri stupnja inicijacije. Pošto ste meditirali sa osnovnom tehnikom krije barem dve godine, i osećate se spremnim da produžite vreme koje provodite u meditaciji, možete zatražiti dozvolu da primite inicijaciju u drugu krija tehniku. Posle barem godinu dana praktikovanja prve i druge tehnike, i uz posvećivanje dužim periodima meditacije, možete zatražiti dozvolu za primanje treće i četvrte tehnike koje se daju u jednoj inicijaciji. Ananda organizuje pripremne časove za ove više inicijacije.