Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Krija kroz Anandu

Duhovni učitelji obično ovlaste neke od svojih bliskih učenika da prenose dalje njihovu tradiciju, čak i tokom sopstvenog života. Zanimljivo je primetiti da „Isus sam nije krštavao, nego njegovi učenici“ (Jovan, 4:2). Paramhansa Jogananda je takođe ovlastio neke svoje bliske učenike da iniciraju u njegovo ime. Neki od ovih učenika su pripadali njegovom monaškom redu, dok su drugi bili domaćini, u skladu sa krija tradicijom koju je uspostavio Lahiri Mahašaja. Posle manje od godinu dana provedenih sa Joganandom, Svami Krijananda je postavljen da nadgleda monahe i ovlašćen da daje inicijaciju u kriju.

Tokom ostatka života Joganandađija, Krijananda je često davao inicijaciju. Po Joganandinoj smrti, Krijanada je poslat da širom sveta govorio o samoostvarenju i da daje krija inicijaciju. Po osnivanju Anande 1968. godine, Krijananda je nastavio da predanicima prenosi učenja samoostvarenja (self-realization), pomažući svakom učeniku da se u skladu sa sopstevnim mogućnostim i u sopstvenom ritmu pripremi i primi kriju. Krijananda je takođe ovlastio neke članove Ananda Sanghe da daju krija inicijaciju u Joganandino ime. Trenutno postoji četrnaest „krijačarja“ (kriyacharya) koji daju inicijacije širom sveta.

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com