Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Koraci do inicijacije

Kupovina u duhovnom supermarketu


U današnje doba informacija lako je dobro se upoznati sa velikim brojem duhovnih staza. Radoznali će uvek moći da pronađu više nego što im je potrebno da bi zadovoljili svoju radoznalost. Nivo iznad radoznalosti jeste „istraživanje“, a najplodniji oblik istraživanja je kroz lično iskustvo. Ako neko, na primer, želi nešto da sazna o ajurvedskoj masaži, treba da ode u neki ajurvedski centar i dobije masažu. Ajfelov toranj upoznaćemo tako što ćemo ga posetiti, a mango tako što ćemo ga probati.

Ako biste želeli da upoznate krija jogu, trebalo bi da isprobate tehnike samoostvarenja kako biste vi sami mogli oceniti kakve efekte one imaju na vašu svest i na vaš svakodnevni život. Ono što sledi su neki primeri kako možete da se upoznate sa ovim učenjima i sa učiteljima krija joge.

Proučavajte učenja o samoostvarenju


K
rija joga pripada korpusu učenja koja se u Indiji nazivaju Sanatan Dharma, a koje je Jogananda nazvao „samoostvarenje“ (self-realization). U svojoj knjizi „Hinduistički put buđenja“ (The Hindu Way of Awakening), Svami Krijananda navodi sledeće:

Ako se ispravno razume Sanatan Dharma, ima korene u samim osnovama univerzuma. Kao učenje, ona ne isključuje nijednu praksu koja doprinosi produhovljavanju i uzdizanju uma, buđenju nesebične ljubavi, potpirivanju čežnje za istinom, oslobađanju od stega egocentričnosti i sebičnosti, produbljivanju naše svesti o onom što zapravo jeste umesto onog čime se čini.

Pojednostavljeno, cilj Sanatan Dharme je dvostruk: s jedne strane, uzdizanje ljudske svesti, a s druge, proširivanje našeg ličnog identiteta kroz ljubav, kako bismo čitav život i čitavu stvarnost prigrlili kao našu. Bilo koja praksa koja ljude usmerava u ovom pravcu, čak i ako ne definiše svoj cilj na tako konkretan način, s punim pravom spada u okvire Sanatan Dharme.“

Sledeće knjige mogu vam približiti ovaj pristup prosvetljenju:
– Autobiografija jednog jogija, originalno izdanje iz 1946.
– The Essence of Self-realization: the Wisdom of Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda
– Awaken to Superconsciousness, Swami Kriyananda
– The Art and Science of Raja Yoga, Swami Kriyananda
– Man’s Eternal Quest, The Divine Romance, Journey to Self-realization, Paramhansa Yogananda

Knjige o Joganandi:
The New Path: my life with Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda
– Conversations with Yogananda, Swami Kriyananda
– God Alone, Sister Gyanamata
– The Flawless Mirror, Kamala Silva

Naučite i praktikujte osnovne tehnike puta krija joge

Dve osnovne tehnike koje je širio Jogananda svako može da nauči i praktikuje, bez obzira na veroispovest ili duhovni put koji sledi. Ove tehnike svakom donose kako duhovne tako i praktične koristi, a čak ih preporučuju i neki lekari kao način poboljšanja različitih fizičkih i mentalnih/emotivnih stanja.

Tehnika koncentracije koju je Jogananda izabrao drevna je i dobro poznata praksa koja se koristi širom Indije. Ova tehnika podrazumeva posmatranje daha uz izgovaranje mantre kako bi se um smirio i usmerio u jednu tačku. Kao mladić, Jogananda je ovu tehniku praktikovao i po osam sati. Iskustvo i umeće u ovoj tehnici neophodni su za uspešno praktikovanje naprednijih krija tehnika koje zahtevaju visok nivo koncentracije.

Vežbe energizacije Jogananda je prvobitno namenio učenicima u svojoj školi za dečake u Rančiju, kako bi im pomogao da usmere svoju mladalačku energiju i razviju snagu volje. Jogananda je ove vežbe nazivao „Tkivno-voljni sistem usavršavanja tela i uma“. Ovih vežbi ima trideset devet, a potrebno ih je praktikovati dvaput dnevno u određenom redosledu. Izvođenjem vežbi, koje traje nekih dvanaest minuta, tkiva, mišići i organi se snabdevaju životnom energijom (pranom), a istovremeno se razvijaju snaga volje i koncentracija.

Dok su fizički efekti izvođenja ovih vežbi važni za „održavanje telesnog hrama radi samoostvarenja“, njihov glavni efekat je da se njihovim vežbanjem jača snaga volje, koja je kamen temeljac nauke o rađa jogi i važna alatka u praksi krija joge.

Snaga volje je ono što vas čini božanskim. Kada prestanete da koristite vašu volju, postajete smrtan čovek… Ako stalno koristite snagu volje, bez obzira na nesreće koje vas mogu snaći, ona će vam doneti uspeha i zdravlja i snage da pomognete drugima, a pre svega, doneće vam jedinstvo sa Bogom.“ Paramhansa Jogananda

Naučite lično od učitelja ili putem materijala

Ove tehnike možete naučiti u centru Ananda Assisi kao i u mnogobrojnim meditativnim grupama koje možete naći širom Evrope. Ako ste u mogućnosti da ih naučite lično od učitelja, koristiće vam interakcija sa drugim polaznicima tečaja. Pošto naučite tehnike, svoje znanje možete produbiti kroz dostupni pisani, audio i video materijal.


O
snovni tečajevi koji su dostupni preko Anande i koji će vam pomoći da zakoračite na stazu krija joge su:

– Meditacija i umetnost življenja
– Kako živeti sa više energije
– Nauka krija joge
– Čakre: vrata do oslobođenja

Ove tehnike takođe možete naučiti kod kuće uz pomoć sledećeg materijala:


– Lessons in Self-Realization (sadrži obe tehnike)
– The Art and Science of Raja Yoga
– Awaken to Superconsciusness
– Guided Energization Exercises, DVD Swami Kriyananda
– Guided Energization Exercises, CD Swami Kriyananda, takođe dostupno i na nemačkom
– Meditation techniques of Paramhansa Yogananda, osam lekcija sa Svamijem Krijanandom, DVD/CD/MP3/brošura

Satsang i duhovno okruženje

Kad god bi mladi Mukunda (Joganandino ime po rođenju) osetio potrebu za duhovnim nadahnućem i podrškom on bi odlazio u očevu sobu i meditirao sa njim (njegov otac bio je direktni učenik Lahirija Mahašaje i posvećeni praktikant krija joge), ili bi odlazio u komšiluk da poseti „levitirajućeg sveca“, ili nekog od svojih duhovnih prijatelja, koje bi pozvao da mu se pridruže u njegovoj „pećini“ na tavanu kako bi zajedno meditirali. Svi duhovni učitelji ističu da je satsang, što znači druženje sa ljudima sa kojim delite ideale, glavni pomagač na duhovnom putu. Kao što je Jogananda često govorio: „Okolina je jača od snage volje.“

Biće vam od velike koristi da meditirate sa drugima, naročito sa onim koji su posvećeni putu koji i vi sledite. Redovnim posetama Ananda zajednicama dolazite u kontakt sa ljudima koji dugi niz godina slede ovaj put i koji će vam pomoći da napunite vaše „duhovne baterije“.

Biti član meditative grupe u vašem gradu takođe je dobar način da se vaša lična praksa namagnetiše.

Virtuelni satsang

U Indiji ljudi bi prevaljivali veliki put da posete nekog sveca ili sveti prikaz u hramu, kako bi primili daršan, što znači biti u unutrašnjem kontaktu sa transformišućim vibracijama svete osobe ili mesta. Oni koji su u mogućnosti da ostave svoje svetovne obaveze često ostaju u blizini mudraca ili hrama jer ta blizina ima snažan efekat na njihove duhovne prakse. Nema sumnje da je svakodnevni „satsang“ najbolji način da se duhovno napreduje.

U ovom dobu tehnologije imamo sreću da možemo prisustvo duhovno naprednih ljudi da iskusimo u sopstvenim domovima, putem audio i video snimaka, kao i putem njihovih knjiga i muzike. Ananda Sangha poseduje video snimke Joganande, kao i video i audio snimke velikog broja govora Svamija Krijanande, neki od kojih su grupisani u serije kratkih razgovora (15-20 minuta) koje je moguće gledati na DVDu ili preko računara, kao i poslušati u CD ili MP3 formatu. Ovako, u udobnosti vašeg doma možete iskusiti blagodeti dnevnog satsanga. (Katalog ovih satsanga i drugih nastavnih materijala možete naći u Anandi i on-line na adresi www.ananda.it)

Inicijacija u učeništvo

Pošto ste stekli nešto iskustva u praktikovanju učenja i tehnika krija joge, i ako osetite duboku unutrašnju vezu sa Učiteljima krija joge, možda ćete poželeti da istražite odnos gurua i učenika, koje će biti objašnjen u sledećem poglavlju (Posvećenost – značaj učeništva). Inicijaciju u učeništvo potrebno je zatražiti od centra Ananda Assisi preko neke od meditativnih grupa.

Uspostavite redovnu meditativnu praksu u vašem domu

Vašom inicijacijom u učeništvo započinjete sledeću fazu na vašem duhovnom putovanju, tokom koje ćete se na konkretniji način pripremiti za inicijaciju u kriju. Pažljiva priprema je veoma važna, jer kako Jogananda kaže:

Krija se ne daje sve dok predanik nije praktikovao i druge veoma napredne tehnike, kojim priprema svoj um da primi blagoslove te najviše od svih tehnika. Iskustvo mi je pokazalo potrebu za ovim opštim pravilom. Veoma je dobro imati predanost. Predanost u kombinaciji sa odlučnim naporom u pravom smeru ne mogu a da vas ne odvedu ka cilju kome stremite.

Pre nego što primite naprednije tehike trebalo bi da uspostavite redovnu dnevnu praksu, posvećujući dva perioda u toku dana vežbama energije i Hong So tehnici koncentracije. Kada ste relativno utemeljeni u vašoj dnevnoj praksi, možete krenuti dalje se tečajevima pripreme za kriju.

Priprema za kriju, prvi nivo

Tokom ove faze pripreme, naučićete kako da dublje i efikasnije praktikujete osnovne tehnike. Produžavaćete vašu meditaciju na najmanje četrdeset pet minuta tokom koje ćete praktikovati i AUM tehniku meditacije koju ćete naučiti na ovom nivou. Naglasak se stavlja na produbljavanje vašeg unutrašnjeg odnosa sa krija Učiteljima, a posebna pažnja se posvećuje vežbama pranajame koje će vam pomoći da razvijete dubinu daha koja je potrebna radi pravilnog izvođenja same krije. Moguće je pohađati kurseve tokom čitave godine u Anandi kao i u nekim meditativnim grupama. U fazi pripreme je i pisani, audio i video materijal koji omogućava obnavljanje i dalje usavršavanje, a takođe će ga moći koristiti oni koji nisu u mogućnosti da pohađaju Anandine programe.

Pogledajte Anandin vebsajt www.ananda.it i potražite datume održavanja programa pripreme za kriju. Takođe možete pisati na kriya@ananda.it.

Priprema za kriju, drugi nivo

Posle nekih tri meseca svakodnevne prakse osnovnih tehnika i tehnika koje ste naučili na prvom nivou pripreme za kriju spremni ste da započnete poslednji stepen pripreme tokom kojeg ćete naučiti tehnike koje je podučavao Lahiri Mahašaja a koje povećavaju svesnost na enegretsko telo (astralno telo) i stimulišu ga. Moguće je pohađati kurseve tokom čitave godine u Anandi kao i u nekim meditativnim grupama. U fazi pripreme je i pisani, audio i video materijal kojim omogućava obnavljanje i dalje usavršavanje, a takođe će ga moći koristiti oni koji nisu u mogućnosti da pohađaju Anandine programe.

Posle nekih tri meseca svakodnevnog praktikovanja tehnika koje ste naučili na drugom nivou, kao i vežbi energije, Hong So i AUM tehnika, možete uputiti molbu za primanje inicijacije u prvi stepen krije. Pogledajte Anandin vebsajt www.ananda.it i potražite datume održavanja programa pripreme i inicijacije u Kriju. Takođe možete pisati na kriya@ananda.it.

Inicijacijski boravak

Krija inicijacija se organizuje u Anandi i u drugim mestima u Evropi nekoliko puta godišnje. U Asiziju inicijaciji prethodi petodnevni retreat koji se naročito preporučuje onima koji prvi put prisustvuju inicijaciji, a omogućava vam da se nađete u najboljem mogućem duhovnom stanju na dan inicijacije. Nastavni materijal se daje inicijantima prilikom časa obnavljanja krije koji se održava jutro posle inicijacije.

Podrška vašoj krija praksi

Posle ceremonije inicijacije u kriju, dobijaju se detaljna usmena i pismena uputstva za izvođenje krija tehnike. Takođe su dostupni audio snimci inicijacije i časa obnavljanja krije, kao i snimci mnogih inspirativnih časova i specijalnih seminara kojima prisustvuju osobe koje praktikuju kriju (krijabani, kriyaban). Krijabanima se preporučuje da njihovu praksu redovno i često proveravaju za to obučeni krija učitelji ili asistenti kako u Anandi tako i u nekim meditativnim grupama. Proveru je moguće obaviti i preko telefona. Inicijacijski boravci se organizuju u Anandi Asizi kao i na drugim lokacijama širom Evrope.

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com