Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Paramhansa Jogananda

Mukunda Lal Goš, kasnije poznat kao Paramhansa Jogananda, bio je sin višeg činovnika u železnici Bengal-Nagpur i stoga mu se smešio život u blagostanju i na visokom društvenom položaju. Ali njega ovaj svet nije privlačio. Od najranijeg detinjstva čeznuo je za Bogom onako jako kao što drugi čeznu za ljudskom ljubavlju ili svetovnim priznanjima.

Ubrzo nakon mature, Mukunda je sreo svoga gurua, velikog Svamija Šri Juktešvara iz Seramporea u Bengalu. Pod njegovim vođstvom za veoma kratko vreme dostigao je visoko stanje samadhija, ili bezuslovne sjedinjenosti sa Bogom. Njegov guru ga je držao u svome ašramu još devet i po godina, tokom kojih ga je pripremao za njegovu misiju širenja joge na zapadu.

Zapad” govorio je Šri Juktešvar „jeste napredan u materijalnim dostignućima, ali mu nedostaje duhovno razumevanje. Božija je volja da tvoja uloga bude da čovečanstvu pokažeš važnost usklađivanja materijalnog i unutrašnjeg, duhovnog života.” – Svami Krijananda, Put.

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com