Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Krija dolazi na Zapad

Tehnika krije prenošena je narednim generacijama putem iste svete ceremonije inicijacije koju je Babađi priredio za Lahirija Mahašaju, a koju su preneli učenici Lahirija Mahašaje i dalje, njihovi učenici. Paramhansa Jogananda je direktni duhovni potomak Babađija i Lahirija Mahašaje. Njegov guru, Svami Šri Juktešvar Giri, bio je jedan od najnaprednijih učenika Lahirija Mahašaje. Godine 1920., Joganandini učitelji su ga poslali da krija jogu i znanje o večnim, univerzalnim istinama (u Indiji poznatim kao Sanatan Dharma) prenese na Zapad. Od tada pa sve do njegove smrti 1952. godine, Jogananda je živeo u Sjedinjenim američkim državama, gde je u kriju inicirao desetine hiljada iskrenih tragaoca, nadahnjujući ih da svoj život posvete postizanju Bogospoznaje.


D
ok su u Indiji pravila za praktikovanje duhovnog, „jogijskog“, načina života dobro poznata, na Zapadu je Jogananda morao da podučava ljude o stvarima kao što su pravilna ishrana, ispravni stavovi, skladan život koji uspostavlja sklad tela, uma i duše; kako da razviju snagu volje i samo-disciplinu; kako da prevaziđu fizičke i emocionalne vezanosti. Ova „životna“ učenja postala su suštinski deo puta krija joge i neophodna su prilikom učenja tehnike krije, na isti način na koji su Patanđalijeve jame i nijame neophodni koraci ka postizanju viših stepenova rađa joge. Joganandina učenja tako postavljaju krija jogu u širi kontekst jogijskog načina života. Joganandin direktni učenik, Krijananda, osnovao je obrazovne centre i zajednice koje se baziraju na ovom načinu života u SAD, Evropi i Indiji.

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com