Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Posvecenost - znacaj ucenistva

Dok je nekim tragaocima potrebno da isprva dugo i naširoko tragaju, fokusirana odlučnost je neophodna ako tragalac želi da dostigne cilj samoostvarenja. Neki duhovni tragaoci budu brzo odvedeni ka svom Učitelju i putu, dok je drugima potrebno više vremena kako bi stvari došle na svoje. Svaki tragalac ima svoju prošlost, svoju karmu, a seme duhovne žudnje za svakog proklija u svoje vreme.

U Indiji kažu: „Kada je učenik spreman, Učitelj se pojavljuje.“ Hrišćanska Biblija kaže: „a svima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božija.“ (Jovan, 1:12)


V
eliki učitelji poseduju magnetizam koji privlači mnoge ljude, a samo neki od njih su u stanju da prime u potpunosti učiteljevo učenje i milost. „Sledbenici“ jednog učitelja zadovoljni su kada su sa njim i uzdiže ih njegovo prisustvo i reči. Njih učitelj podstiče i nadahnjuje. „Učenici“ jednog učitelja su oni koji su spremni da ga prate ne samo dok je fizički prisutan već, što je još važnije, da slede njegove metafizičke savete. Oni prihvataju njegovu „disciplinu“ u prihvataju se teškog rada koji je potreban da bi se dostiglo savršenstvo. Prema rečima Isusa:

„A što me zovete: Gospode, Gospode, a ne činite što govorim? Pokazaću vam na koga liči svako ko dolazi k meni, te sluša moje reči i izvršuje ih. Sličan je čoveku koji gradi kuću, iskopa duboko i postavi temelj na steni. A kad dođe bujica, navali reka na tu kuću, ali ne može da je pokrene, zato što je dobro sagrađena.“ (Luka, 6:46-48)

Postoji priča o kineskom caru čiji ga je ministar izvestio o jednom velikom manastiru na severu zemlje u kojem su živele hiljade monaha. Oni su za sebe stvorili mesto mira i neprocenjive lepote. Car je odlučio da ih poseti i kad se susreo sa starešinom manastira rekao je: „Kakvo ste divno mesto stvorili? Koliko ima učenika?“ Starešina je odgovorio: „Onih koji žive ovde ima na hiljade. Učenika, možda jedan ili dva.“

Posvećivanje i prijemčivost učenika su ono što privlači milost Gurua, i neophodni su kako bi se primila inicijacija u više tehnike na putu krija joge.

Kako biste dublje razumeli ovaj koncept, postoje kursevi, pisani materijali i govori na temu učeništva. U Anandi u Asiziju moguće je prisustvovati vikend seminaru, a pozvani ste da na ovu temu razgovarate i sa nekim od učitelja bilo lično ili preko telefona. Takođe je moguće da o ovome razgovarate sa učiteljima u nekim meditativnim grupama. Pišite nam ako želite da razgovarate sa nekim blizu vas.

Za samostalno učenje preporučujemo:

– Autobiografija jednog jogija, Paramhansa Jogananda
– Lekcije o učeništvu, brošura dostupna preko Anande Beograd
– The New Path: my life with Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda
– The Essence of Self-realization: the Wisdom of Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda (naročito 14. i 15. poglavlje)
– God Alone, Sister Gyanamata
– Man’s Eternal Quest, The Divine Romance, Journey to Self-realization, Paramhansa Yogananda
– Talks on Discipleship, CD/DVD Swami Kriyananda

Katalog knjiga i govora možete pogledati na www.ananda.it

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com