Ananda Srbija

Pronađi radost u sebi!

Ananda Srbija

Paramhansa Jogananda

„Joganandino prisustvo u ovome svetu bilo je poput blještavog svetla koje sija u mraku. Takva velika duša dolazi na zemlju vrlo retko, samo onda kada za to postoji velika potreba među ljudima.“  Šankaračarja od Kančipurama

Misija

Iako nije bio prvi indijski učitelj koji je došao na zapad, Paramhansa Jogananda(05. 01. 1893 – 07. 03. 1952) je bio prvi koji se trajno nastanio i do kraja svog života živeo na zapadu, tačnije u SAD. Njegova misija bila je da donese drevna učenja joge i približi ih zapadnom čoveku i da nadahne ljude da se posvete duhovnom razvoju. Njegov guru, Svami Šri Juktešvar, rekao mu je pred polazak u Ameriku: „Zapad je materijalno bogat i napredan, ali mu nedostaje duhovno razumevanje. Božja je volja da tvoja uloga bude da naučiš ljude koliki je značaj usklađivanja materijalnog i unutrašnjeg, duhovnog života.“

Indija

Plovidba rekom Gang. 1937 godina

Uvek nova radost

Jogananda svira esradj. Kalifornija.

Kalifornija

Ensinitas, 3. aprila 1951. god.

Poslednji osmeh

7. mart 1952. god.

Poruka

Joganandina poruka bila je univerzalna i iznad ograničenja svih religija i duhovnih pravaca, a njegova učenja lako razumljiva i primenljiva u svakodnevnom životu. Na pitanje da li je to što je doneo na zapad nova religija, Jogananda je odgovorio da je to samo novi izraz večnih istina koje prožimaju sva velika duhovna učenja širom sveta i u svim dobima. Učenje koje je prenosio nazivao je „naučnom metodom“ za postizanje samoostvarenja (Self-realization), koje je opisao ovim rečima: „Samoostvarenje je spoznaja svakim delićem vašega tela, uma i duše da je Carstvo Božije već u vama i da ne morate da se molite da ga dostignete; da je Božija sveprisutnost i vaša sveprisutnost i da je samo potrebno da to i spoznate.“

Samoostvarenje

Nauka o samoostvarenju zasniva se na tehnikama kojima se pojačava dotok životne energije (prane) u telo i jača nervni sistem i kojima se telo, um, energija i duh dovode u sklad, što omogućuje ulazak u viša duhovna stanja svesti, odnosno nadsvest. Najvažnija među ovim tehnikama je tehnika krija joge, za koju je Jogananda rekao da je najbrži i najsigurniji put duhovne evolucije. Put krija joge podrazumeva spoj jogijskih meditativnih tehnika i jednostavne duhovnosti u svakodnevnom životu. Jogananda je krija jogi podučavao sve koji su mu se iskreno obratili za pomoć, nezavisno od pola, uzrasta, boje kože, nacionalnosti, društvenog statusa, ili religioznog ili filozofskog opredeljenja.

Od svog prvog predavanja na Kongresu religijskih liberala u Bostonu, 1920. godine, na kojem je učestvovao kao predstavnik Indije, pa sve do kraja svog života, 1952. godine, držao je mnogobrojna predavanja i tečajeve pred hiljadama posetilaca i polaznika. Napisao je i nekoliko knjiga, među kojima je svakako najpoznatija „Autobiografija jednog jogija“. Ova knjiga je prevedena na više od dvadeset jezika i prodata u više od milion primeraka i pokrenula je svojevrsnu duhovnu revoluciju na zapadu. U njoj je opisano Joganandino duhovno traganje i početak njegove misije širenja krija joge na zapadu, ali ona takođe predstavlja i izvor jasnih i detaljnih objašnjenja mnogih duhovnih praksi joge.

Svi zainteresovani za izvorna učenja i tehnike Paramhanse Joganande u našoj zemlji mogu ih naučiti preko Anande Beograd.

Posetite sajt Paramhansa Yogananda, posvećen ovom velikom duhovnom učitelju.

Lokacija

Mlatišumina 4, 11000, Beograd

063 78 99 032, 064 51 51 775

anandabeograd@gmail.com