logoKRIJA JOGA
Ananda Beograd

Tekstovi

Na ovoj stranici možete pronaći izbor kraćih tekstova o duhovnosti, o krija jogi i o jogi uopšte.

pdfJoga i pravci joge (objašnjenje pravaca joge: karma, bhakti, dhyana, raja)

pdfDrvo želja (kratka duhovna priča) P. Jogananda

pdfHong so - stanje bez daha (objašnjenje stanja bez daha do kojeg se dolazi meditacijom) P. Jogananda

pdfPismo učeniku (faksimil pisma Joganande učeniku)

Duhovna lektira Rečnik