logoKRIJA JOGA
Ananda Beograd

Krija učitelji

Isus Hrist

„Vidim ga u umu onakvog kakav je stvarno bio – Orijentalni Hrist. Mnogi slikari pokušali su da mu daju plave oči i svetlu kosu, ali On je bio pravi Istočnjak ... rođenjem i krvlju i učenjem. Tri Mudraca sa Istoka, tj. iz istočne Indije, došli su da većaju o Njemu kada se rodio, prepoznajući Ga kao jednog od najvećih nosioca Istine.

„Velika poruka Isusa Hrista živi i širi se kako na istoku tako i na zapadu. Zapad usavršava fizičkog čoveka a Istok razvija duhovnog čoveka. I istok i zapad su jednostrani. A nije li čudno primetiti da je, možda zbog Božijeg tajnog plana, Zapad svojom materijalnom civilizacijom osvojio Istog zbog potrebe Istoka da se materijalno razvije! A kako je Zapadu potrebna duhovna ravnoteža, njega tiho ali sigurno osvaja Hindu filozofija!“ – Paramhansa Jogananda, „Orijentalni Hrist“

Babađi

„Severne litice Himalaja kraj Badrinarajana i dalje su blagoslovene živućim prisustvom Babađija, gurua Lahirija Mahašaje. Osamljeni Učitelj zadržao je fizički oblik kroz vekove, možda i milenijume... Babađijeva misija u Indiji bila je da pomogne prorocima u obavljanju svojih posebnih zadataka. On tako odgovara tituli Mahavatara (Velikog Avatara), koju pominju sveti spisi...

„Mahavatar je u stalnom opštenju sa Hristom; zajedno oni šalju vibracije spasenja, i utvrdili su duhovnu tehniku spasenja za ovo doba. Zadatak ove dvojice potpuno prosvetljenih Učitelja – jednog u telu, a drugog van njega – jeste da nadahnu narode da se odreknu samoubilačkih ratova, rasnih mržnji, verskog sektaštva i zala materijalizma koja se vraćaju kao bumerang. Babađi je potpuno svestan tendencija modernog društva, naročito uticaja i kompleksnosti zapadne civilizacije, i shvata potrebu za širenjem samooslobođenja kroz jogu kako na Istoku tako i na Zapadu.“ – Paramhansa Jogananda, Autobiografija jednog Jogija, originalno izdanje, 1946.

Lahiri Mahašaja

„Lahiri Mahašaja, Učitelj mog Učitelja, bio je savršeni prorok i Hristoliki čovek i pored toga što je bio oženjen i obavljao dužnosti svakodnevnog života. Lako nam je da zamislimo svece u šumama, ali kada ih sretnemo usred džungle civilizacije, tada znamo da postoji nada i za duhovno spasenje svetovnog čoveka. Lahiri Mahašaja je bio taj koji je oživeo joga sistem u Indiji i bio glasnik joge u Bengalu. Posedovao je čudesne moći. Njegova joga učenja - da je potrebno biti smireno aktivan i aktivno smiren - odgovaraju kako poslovnom čoveku sa duhovnim stremljenjima, tako i svim ljudima koji traže dublju duhovnu spoznaju." - Paramhansa Jogananda, časopis East-West, 1928.

Svami Šri Juktešvar

„Ti, svetlosti moga života - dolaziš da svetlom mudrosti obasjaš stazu kojom kroči moja duša. Stoleća tmine nestaju pred blještavim zracima tvoje milosti. Poput nestašnog deteta plakao sam za svojom Božanskom Majkom, i Ona mi je došla u liku moga Gurua - Svamija Šri Juktešvara. Kad sam te ugledao, moj Učitelju, tvoja iskra zapalila je inkarnacijama sakupljano suvo pruće moje čežnje za Bogom i pretvorila ga u plamen blaženstva. Vatra tvoga zlatnog dodira donela je odgovor na sva moja pitanja. Tvoj sjaj doneo mi je večno, neprolazno zadovoljstvo...

„Nakon godina iščekivanja naše duše ponovo se sreću i trepere od sveprisutnog ushićenja. Srećemo se ovde jer smo se i ranije sretali.
„Odletećemo zajedno do Njegovih obala i, odbacivši zauvek našu prolaznost, uroniti u večni život.
„Klanjam se tebi, koji si glas nečujnoga Boga. Klanjam se tebi, koji si božanske dveri što me vode spasenju." – Paramhansa Jogananda, Whispers from Eternity

Paramhansa Jogananda

„Mukunda Lal Goš, kasnije poznat kao Paramhansa Jogananda, bio je sin višeg činovnika u železnici Bengal-Nagpur i stoga mu se smešio život u blagostanju i na visokom društvenom položaju. Ali njega ovaj svet nije privlačio. Od najranijeg detinjstva čeznuo je za Bogom onako jako kao što drugi čeznu za ljudskom ljubavlju ili svetovnim priznanjima.

„Ubrzo nakon mature, Mukunda je sreo svoga gurua, velikog Svamija Šri Juktešvara iz Seramporea u Bengalu. Pod njegovim vođstvom za veoma kratko vreme dostigao je visoko stanje samadhija, ili bezuslovne sjedinjenosti sa Bogom. Njegov guru ga je držao u svome ašramu još devet i po godina, tokom kojih ga je pripremao za njegovu misiju širenja joge na zapadu. „Zapad" govorio je Šri Juktešvar „jeste napredan u materijalnim dostignućima, ali mu nedostaje duhovno razumevanje. Božija je volja da tvoja uloga bude da čovečanstvu pokažeš važnost usklađivanja materijalnog i unutrašnjeg, duhovnog života." - Svami Krijananda, Put.

Odgovori na pitanja Krijabani kažu